Skip Navigation Linksหน้าหลัก ประกันภัย

รายละเอียดระบบ รถยนต์.

  • เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา รายละเอียดการจ่ายกรมธรรม์ให้ตัวแทนในสังกัด
  • เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา รายละเอียดการขายกรมธรรม์
  • บันทึกรายละเอียดรถยนต์ทุกประเภท
  • สำหรับพิมพ์ฟอร์มกรมธรรม์

รายงานระบบ รถยนต์.

  • ในแต่ละวันท่านขายรถยนต์ภาคสมัครใจได้เท่าไหร่
  • พิมพ์รายงานสรุปการขายในแต่ละวัน/เดือน แยกตามตัวแทน,แยกตาม บ.ประกัน