Skip Navigation Linksหน้าหลัก เกี่ยวกับเรา

     บริษัท บารมีกรุ๊ป โบรกเกอร์ จำกัด ได้ถือกำเนิดจากธุรกิจจากตัวแทนและ นายหน้า ประกันวินาศภัย และตรวจสภาพรถ ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจหลายๆด้าน แบบครบวงจรโดยคำนึงถึงการให้บริการที่เป็นมาตราฐาน และเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บนพื้นฐาน ของความถูกต้องเป็นหลัก ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ว่า "มั่นคง จริงใจ ห่วงใย พร้อมให้บริการ"


     ในปัจจุบัน มีบุคลากรในระบบมากกว่า 400 คน ซึ่งล้วนแต่มีศักยภาพมีความพร้อมในการให้ บริการ แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศกว่า 10 บริษัทที่ให้การสนับสนุนด้านการบริการ เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ ด้วยพื้นฐานประกันวินาศภัยจึงได้แปรเปลี่ยนและพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไปด้วยหลายแขนง อาทิการให้บริการตรวจสภารถเอกชน หรือ ตรอ. ซึ่งปัจจุบันมีกิจการในเครือที่ให้บริการอยู่ทั้งสิ้น 8 แห่ง ในเขต พื้นที่ภาคเหนือตอนบนการให้บริการด้านการสำรวจภัยเพื่อสำรวจอุบัติเหตุให้กับบริษัทประกันภัยคู่สัญญาโดยมีพนักงานให้บิการตลอด 24 ชม. ให้บริการครอบคุมพื้นที่ทั่วภาคเหนือเพื่อรองรับ และลดปัญหา ของบริษัท ในการด้านบริการโดยตรงอันเป็นนโยบายของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ เพื่อมุ่งเน้น ไปการให้บริการลูกค้า ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและการสร้าง ความพึงพอใจอย่างสูงสุด