กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0006 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ

0006 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ  
 วันที่ 8 ก.ย.65 เลขควบคุมกระดาษ NO.0035501 -  NO.0036000  ค่ะ